FC Kiekus Wanroij

 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
   
   

 

  Privacy verklaring van Fotoclub Kiekus Wanroij
 
  Privacy verklaring van Fotoclub Kiekus Wanroij

Als Fotoclub Kiekus leggen we in de privacy verklaring vast welke persoonsgegevens door Fotoclub Kiekus worden verwerkt en gebruikt. Zowel in geschrift als op de website van onze fotoclub.

Deze privacy verklaring voldoet aan de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG), welke van kracht is vanaf 25 mei 2018.

Alle leden en bestuursleden van de fotoclub Kiekus worden geacht zich te houden aan deze privacy verklaring.

 

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn;

Voor- en Achternaam*

Geboortedatum*

Adresgegevens*

Telefoonnummer*

E-mailadres*

Fotobond lidnummer*

Persoonlijke foto

De met * aangegeven items zijn nodig voor het lidmaatschap van fotoclub Kiekus.

Fotoclub Kiekus verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Fotoclub Kiekus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het aanmelden van het lidmaatschap aan de Fotobond Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie. Alsook voor communicatie met de fotobond en fotobond Brabant Oost

Voor het aanschrijven van leden, o.a. voor het uitnodigen van de leden voor de Algemene Leden Vergadering

Voor het innen van de contributie

Interne communicatie binnen de vereniging tussen de leden onderling, vanwege de doelstelling om in clubverband te fotograferen.

 

Hoe en waar de gegevens worden opgeslagen?

De secretaris beheert de gegevens op de computer, beveiligd met een wachtwoord.

Een kopie staat op een externe harde schijf van de secretaris waar de mapjes zijn beschermd met een wachtwoord.

Hoe lang worden de persoonlijke gegevens bewaard?

Fotoclub Kiekus bewaart de gegevens gedurende jouw lidmaatschap van de vereniging.

Fotoclub Kiekus verwijdert de gegevens 4 weken na beŽindiging van het lidmaatschap.

Ook de fotoís zullen van de website afgehaald worden na beŽindiging van het lidmaatschap.

 

Delen van persoonsgegevens aan derden.

Fotoclub Kiekus verstrekt uitsluitend gegevens aan de Fotobond en Fotobond Brabant Oost. Gegevens worden uitdrukkelijk niet verstrekt voor commerciŽle doeleinden.

Als lid van Fotoclub Kiekus geldt dat je geen gegevens mag delen met derden zonder toestemming!

Gegevens inzien , aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien , te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens door Fotoclub Kiekus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij het bestuur een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw gekozen organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de secretaris.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, nemen we contact met jou op ter verificatie.

Klachten

Fotoclub Kiekus wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit Persoonsgegevens . Dat kan via de volgende link :

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fotoclub Kiekus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang , ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je een idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik , neem dan contact op met het bestuur.

Website

Fotoclub Kiekus werkt met een website en daar staat een persoonlijke foto op van onze leden onder het kopje: Leden

Er staan geen andere persoonlijke gegevens op de website dan door het lid zelf ingestuurd naar de webmaster.

De fotograaf is altijd zelf verantwoordelijk voor de fotoís die op de website geplaatst worden. Dit houdt in dat de fotograaf zelf toestemming van personen moet hebben die hij/zij gefotografeerd heeft.